Hudba je
univerzální
řeč lidstva

H. W. Longfellow
Posláním Hudební nadace Stadler-Trier je v první řadě podpora mladých talentů v oblasti klasické hudby a rozvoj aktivit určených této cílové skupině. Projekty nadace jsou otevřeny buď přímo jednotlivcům (žáci, studenti) nebo organizacím, které pomáhají studentům v jejich uměleckém rozvoji.
Aktuálně

Salón Celetná uzavřel letošní sezónu s Triem Incendio

První listopadový večer jsme uzavřeli naši první koncertní sezónu v Salónu Celetná vystoupením komorního souboru Trio Incendio ve složení Karolína Františová (klavír), Filip Zaykov (housle) a Vilém Petras (violoncello). Tento skvělý mladý ánsámbl předvedl publiku ryze schubertovský program. Nejprve zaznělo Schubertovo rané Klavírní trio B Dur „Sonatensatz“ (D 28) a poté, v kontrastu k časné tvorbě tohoto romantického autora, jeho pozdní Klavírní trio Es Dur (D 929). Zvláště druhou skladbou připravilo Trio Incendio posluchačům mimořádný zážitek.

Posláním Hudební nadace Stadler-Trier je v první řadě podpora mladých talentů v oblasti klasické hudby a rozvoj aktivit určených této cílové skupině. Projekty nadace jsou otevřeny buď přímo jednotlivcům (žáci, studenti) nebo organizacím, které pomáhají studentům v jejich uměleckém rozvoji.

Kontaktujte nás

Naše poslání

Jan Stadler před svou smrtí velmi pečlivě zformuloval, jakou formou a komu bude nadace svou podporu poskytovat. Sám talent však obvykle k úspěšné hudební kariéře nestačí. Je potřeba celá škála dalších dovedností, znalostí a osobnostních kvalit, které mohou mladého talentovaného studenta hudby posunout na cestě ke skutečně hodnotnému výkonu umělecké profese. Naše nadace se proto snaží podpořit v mladých lidech nejen jejich hudební nadání, ale přispět i k rozvoji dalších složek, jež ve výsledku pomohou formovat výjimečnou uměleckou osobnost.

Více o nás

Jak fungují naše projekty

Jak funguje naše podpora, obecne o projektech ....Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy. Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera. Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám.

Projekty

Způsob podpory

Podpora jednotlivců
Stipendia, zahraniční studium příspěvky na hudební nástroj, zahraniční studium…
Knihovna Jana Stadlera
Velká knihovna hudební literatury, rozsáhlý výběr a možnost zapůjčení notových materiálů...
Podpora organizací
Vzdělávací projekty, organizace mistrovských kurzů, hudební akademie…

Komu pomáháme

Studenti
Studenti ZUŠ, SŠ a VŠ různých hudebních oborů
  • Studenti středních a vysokých uměleckých škol (konzervatoře, hudební gymnázia, HAMU Praha, JAMU Brno, VŠMU Bratislava, … ), ve výjimečných případech i studenti škol jiného typu
  • Žáci a studenti základních uměleckých škol
Absolventi
Absolventi a mladí hudebníci do 30 let

  • Absolventi středních a vysokých hudebních uměleckých škol pouze do věku 30 let
  • Mladí profesionální hudebníci do věku 30 let
Organizátoři
Vzdělávání a projekty pro mladé
  • Fyzické osoby, které organizují projekty určené mladým talentovaným hudebníkům a studentům hudby za podmínky, že tyto projekty odpovídají poslání nadace. Mezi tyto projekty patří především mistrovské kurzy.

Organizace

  • Organizátoři a promotéři projektů, jejichž cílem je podpora a rozvoj talentovaných studentů hudby či mladých profesionálů do 30 let.

  • Hudební školy

Jak získat stipendium

Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy. Selekce kandidátů včetně kritérií je na výlučném posouzení správní rady nadace.

Podat žádost