aaa

Emmanuel Kant
La mission de La Stadler-Trier Music Foundation / la Fondation Stadler-Trier pour la Musique est principalement de soutenir les jeunes talents dans le champ de la musique classique et de développer des activités pour ces artistes émergents. Les projets de la fondation sont ouverts aussi bien aux individus (étudiants et jeunes professionnels de nationalité tchèque, slovaque ou suisse sauf exception), qu’aux organisations, qui accompagnent le développement de nos talents en herbe, en leurs offrant des opportunités inspirantes, significatives et artistiquement précieuses.
Aktuálně

Připravujeme svatováclavský koncert 28. září

Na svátek sv. Václava v úterý 28. září připravujeme další koncert v Salónu Celetná. Tentokrát dostane prostor skvělý mladý houslista Matteo Hager. Je letošním laureátem Ševčíkovy akademie v Horažďovicích, loňským laureátem Akademie Tomáše Netopila v Kroměříži a předloňským vítězem Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. Matteo Hager se obklopil dalšími výbornými muzikanty, kteří vystoupí spolu s ním: klavíristé Filip Martinka a Ondřej Tuček či violoncellista Vojtěch Velek. Zazní Ysaÿe, Sarasate, Schumann a Šostakovič. Již se moc těšíme. Zájemci o účast mohou napsat na noemi@stadler-foundation.ch.

La mission de La Stadler-Trier Music Foundation / la Fondation Stadler-Trier pour la Musique est principalement de soutenir les jeunes talents dans le champ de la musique classique et de développer des activités pour ces artistes émergents. Les projets de la fondation sont ouverts aussi bien aux individus (étudiants et jeunes professionnels de nationalité tchèque, slovaque ou suisse sauf exception), qu’aux organisations, qui accompagnent le développement de nos talents en herbe, en leurs offrant des opportunités inspirantes, significatives et artistiquement précieuses.

Contactez-nous

Mission de la Fondation

Avant sa mort, Jan Stadler a très soigneusement défini comment et à qui serait attribué le soutien de sa fondation. Généralement, le talent à lui seul ne suffit pas à une carrière musicale réussie. Toute une gamme d’autres compétences, connaissances et qualités personnelles sont requises pour amener un jeune et brillant étudiant en musique sur la voie de la pratique d’une profession artistique.

Ainsi, notre fondation ne s’efforce pas uniquement de soutenir les talents musicaux des jeunes gens, mais elle veut aussi soutenir le développement d’autres compétences qui à terme, contribueront à former des personnalités artistiques exceptionnelles.

En savoir plus

Projets soutenus

Conformément à la volonté de son fondateur Jan Stadler, la fondation accompagne les étudiants de musique classique dans leur développement artistique. L’ouverture et la sensibilité aux diverses approches, influences, méthodes, concepts et techniques, constituent un aspect important de cet accompagnement. Les séjours d’études dans des établissements d’enseignements artistiques de haut niveau, la participation à des master classes données par des personnalités musicales de renom, la participation à des concours musicaux, etc., sont autant de moyens de développer cette ouverture d’esprit. Les bourses sont de ce fait un pilier fondamental de l’activité de la fondation.

Projets

Způsob podpory

Podpora jednotlivců
Stipendia, zahraniční studium příspěvky na hudební nástroj, zahraniční studium…
Knihovna Jana Stadlera
Velká knihovna hudební literatury, rozsáhlý výběr a možnost zapůjčení notových materiálů...
Podpora organizací
Vzdělávací projekty, organizace mistrovských kurzů, hudební akademie…

Komu pomáháme

Jak získat stipendium

Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy. Selekce kandidátů včetně kritérií je na výlučném posouzení správní rady nadace.

Podat žádost