Kontaktujte nás

Podpora organizací

Nadace se zaměřuje i na podporu organizací, jejichž posláním je systematický a dlouhodobý rozvoj mladých hudebních talentů. Jedná se například o organizátory mistrovských kurzů, hudebních akademií pro mladé a dalších projektů, které souzní s nadačním posláním. V roce 2021 nebude v tomto programu vypsáno grantové řízení, ale vedení nadace podpoří několik vybraných projektů na základě pečlivého uvážení a s ohledem na současné komplikované podmínky související s omezeními živé kultury kvůli pandemii koronaviru. Podpora bude cílit obzvláště na takové projekty, které se nemohou opřít o jistotu veřejných dotací, a přitom jsou na vysoké úrovni z hlediska umělecké kvality.

Podat žádost

Záchrana varhan

Předkové Jana Stadlera z otcovy strany pocházeli z pošumavského městečka Strážov. Jan Stadler silně vnímal dějinné turbulence v průběhu 20. století včetně těžkého osudu Sudet. V důsledku odsunu původních obyvatel Sudet do Německa a následné devastace krajiny komunisty zaniklo mnoho obcí a spousta dalších byla nenávratně poničena. V českém pohraničí dodnes zůstalo mnoho cenných objektů, na jejichž záchranu či rekonstrukci se dodnes nenalezly prostředky. Jan Stadler proto vyjádřil přání, aby jím založená nadace v rámci svých možností podpořila renovaci zanedbaných a rozbitých varhan, které se nalézají v kostelích či klášterech v regionech bývalých Sudet, a které mají potenciál stát se opět hodnotným hudebním nástrojem s patřičnou zvukovou a estetickou kvalitou. Každá taková renovace však vyžaduje obrovské finanční prostředky. Prioritou nadace je v tuto chvíli renovace Hrzánského paláce v Celetné ulici v Praze, a proto budou prostředky na záchranu varhan uvolňovány jen v omezené míře a podle aktuálních finančních možností nadace. Základní podmínkou pro takový příspěvek je fungující komunita v daném místě a potenciál pravidelného uměleckého využití příslušného nástroje vedle jeho funkce náboženské.