Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Hudba je
univerzální
řeč lidstva
Hudba je
univerzální
řeč lidstva
H. W. Longfellow

Posláním Hudební nadace Stadler-Trier je v první řadě podpora mladých talentů v oblasti klasické hudby a rozvoj aktivit určených této cílové skupině. Projekty nadace jsou otevřeny buď přímo jednotlivcům (žáci, studenti) nebo organizacím, které pomáhají studentům v jejich uměleckém rozvoji.

Posláním Hudební nadace Stadler-Trier je v první řadě podpora mladých talentů v oblasti klasické hudby a rozvoj aktivit určených této cílové skupině. Projekty nadace jsou otevřeny buď přímo jednotlivcům (žáci, studenti) nebo organizacím, které pomáhají studentům v jejich uměleckém rozvoji.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Výběr z aktualit

STIPENDIA V ROCE 2024 – VÝZVA OTEVŘENA DO 8.4.2024!

STIPENDIA V ROCE 2024 – VÝZVA OTEVŘENA DO 8.4.2024!

Dne 5. března 2024 otvíráme výzvu na stipendia pro jednotlivce pro rok 2024.
Číst více
Brzy otevřeme výzvu na stipendia. NEŽ VŠAK VYPLNÍTE ŽÁDOST…

Brzy otevřeme výzvu na stipendia. NEŽ VŠAK VYPLNÍTE ŽÁDOST…

Rozhodli jste se požádat o stipendium Hudební nadace Stadler-Trier? Než začnete vyplňovat žádost, přečtěte si pozorně tyto řádky.
Have you decided to apply for the Stadler-Trier Music Foundation Scholarship? Read these lines carefully before you start filling out the application form.
Číst více
Konkurzy do rezidenčních programů Verbier Festival probíhají online do 18. ledna 2024

Konkurzy do rezidenčních programů Verbier Festival probíhají online do 18. ledna 2024

Prestižní mezinárodní hudební festival ve švýcarském alpském letovisku Verbier každým rokem otevírá mladým talentovaným muzikantům celou řadu možností, jak se aktivně do festivalu zapojit, zahrát si na stejném pódiu se sólisty a dirigenty té nejvyšší světové ligy či pracovat pod jejich vedením jakožto s mentory.
Číst více
Naše poslání

Naše poslání

Jan Stadler před svou smrtí velmi pečlivě zformuloval, jakou formou a komu bude nadace svou podporu poskytovat. Sám talent však obvykle k úspěšné hudební kariéře nestačí. Je potřeba celá škála dalších dovedností, znalostí a osobnostních kvalit, které mohou mladého talentovaného studenta hudby posunout na cestě ke skutečně hodnotnému výkonu umělecké profese. Naše nadace se proto snaží podpořit v mladých lidech nejen jejich hudební nadání, ale přispět i k rozvoji dalších složek, jež ve výsledku pomohou formovat výjimečnou uměleckou osobnost.

Více o nás
Naše poslání
Chceme podpořit talentované studenty hudby
Jak fungují naše projekty

Jak fungují naše projekty

Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy.

Projekty
Jak fungují naše projekty
přispíváme, spolupracujeme, podporujeme hudební projekty a organizace

Způsob podpory

Podpora jednotlivců
Podpora jednotlivců
Stipendia, zahraniční studium příspěvky na hudební nástroj, zahraniční studium…
Knihovna Jana Stadlera
Knihovna Jana Stadlera
Velká knihovna hudební literatury, rozsáhlý výběr a možnost zapůjčení notových materiálů...
Podpora organizací
Podpora organizací
Vzdělávací projekty, organizace mistrovských kurzů, hudební akademie…

Komu pomáháme

Studenti
Studenti
Studenti ZUŠ, SŠ a VŠ různých hudebních oborů
  • Studenti středních a vysokých uměleckých škol (konzervatoře, hudební gymnázia, HAMU Praha, JAMU Brno, VŠMU Bratislava, … ), ve výjimečných případech i studenti škol jiného typu
  • Žáci a studenti základních uměleckých škol
Absolventi
Absolventi
Absolventi a mladí hudebníci do 30 let
  • Absolventi středních a vysokých hudebních uměleckých škol pouze do věku 30 let
  • Mladí profesionální hudebníci do věku 30 let
Organizátoři
Organizátoři
Vzdělávání a projekty pro mladé
  • Fyzické osoby, které organizují projekty určené mladým talentovaným hudebníkům a studentům hudby za podmínky, že tyto projekty odpovídají poslání nadace. Mezi tyto projekty patří především mistrovské kurzy.

Organizace

  • Organizátoři a promotéři projektů, jejichž cílem je podpora a rozvoj talentovaných studentů hudby či mladých profesionálů do 30 let.

  • Hudební školy
Hudební stipendia pro studenty
Jak získat stipendium

Jak získat stipendium

Na základě rozhodnutí zakladatele Jana Stadlera nadace podporuje studenty klasické hudby v jejich uměleckém rozvoji. Důležitým aspektem na této cestě je otevřenost a vnímavost vůči rozmanitým přístupům, vlivům, metodám, pojetím a technikám. Prostředkem k rozvíjení takové otevřenosti mohou být například studijní pobyty na uměleckých školách vysoké úrovně, účast na mistrovských kurzech vedených významnými hudebními osobnostmi, účast na hudebních soutěžích apod. Proto stipendia představují základní pilíř nadační činnosti. Nadace se zaměřuje na udělování více typů stipendií: dlouhodobá studijní stipendia, krátkodobá studijní stipendia a stipendia pro mistrovské kurzy. Selekce kandidátů včetně kritérií je na výlučném posouzení správní rady nadace.

Podat žádost
Jak získat stipendium
Investuj do hudebního vzdělání