Application for foundation grant for individuals

We strongly recommend you to first read the entire form, prepare all the mandatory appendices and personal details and only then fill the form, as you are unable to save your progress before sending. Fields marked with a star are mandatory.
Type of application
Personal information
Personal informationContact information
About you
Scholarship detailsGrant details
For the purpose of this application, I have a scholarship, contribution or promise from other sources:
Estimated monthly budget
0
List of mandatory appendices
i
We accept only YouTube links, thank you
i
We accept only YouTube links, thank you
List of mandatory appendices
i
In case of master classes please state the name of the particular pedagogue and estimated number and profile of participants)
Consent to personal data processing

The applicant declares that he has read the Information on Personal Data Processing in detail - downloadable at - www.stadler-foundation.ch, and hereby grants the Stadler-Trier Fund explicit consent to the processing of personal data in accordance with the provisions of the European Parliament and Council Regulation (EU). ) 2016/679, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) and Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws specified in the application and the attached documents for the purpose of processing the application for a foundation contribution and inclusion in the database of applications. Hereby, declare that consent is given voluntarily. This consent is granted by the applicant for a period of 10 years from the date of its granting.

The applicant agrees that the Stadler-Trier Foundation should obtain a copy of the document by which the applicant proves his / her identity (ID card, passport, permanent residence card, etc.).

The applicant has the right to information, to extract and correct his personal data kept by the Stadler-Trier Foundation. The applicant has the right to revoke the consent at any time in accordance with the conditions of personal data processing, as evidenced by a declaration of acquaintance with the conditions of personal data processing.

The applicant further agrees that in the case of a grant from the Stadler-Trier Foundation, his personal data (in the range of first name, amount of the grant and for what purpose it was provided) may be listed on the website of the Stadler-Trier Foundation, on social networks and publications of the Stadler-Trier Foundation, or to this extent handed over to the donor who contributed to the programs for the provision of grant contributions to the Stadler-Trier Foundation:

The applicant declares that he has read the Information on Personal Data Processing in detail - downloadable at - www.stadler-foundation.ch, and hereby grants the Stadler-Trier Fund explicit consent to the processing of personal data in accordance with the provisions of the European Parliament and Council Regulation (EU). ) 2016/679, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) and Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws specified in the application and the attached documents for the purpose of processing the application for a foundation contribution and inclusion in the database of applications. Hereby, declare that consent is given voluntarily. This consent is granted by the applicant for a period of 10 years from the date of its granting.

Declaration stating that the information provided is true.

Contactez-nous

Koho letos podpoříme?

Koho letos podpoříme?

S naší činností teprve začínáme, neboť jsme v procesu zakládání a etablování úplně nové organizace, z čehož plyne spousta práce. Navíc do toho přišla pandemie, která řadu úředních procesů ještě více zkomplikovala. Přesto jsme se rozhodli začít s nadační činností co nejdříve a již v tomto roce podpořit některé hudební iniciativy, jejichž obsah je plně v souladu s naším posláním. V první etapě naší činnosti Hudební nadace Stadler-Trier podpoří následující projekty:

Ševčíkova akademie v Horažďovicích (8.–20. 8. 2021)
Letní hudební akademie Kroměříž (12.–20. 8. 2021)
Letní hornové kurzy Broumov (1.–7. 8. 2021)
Akademie v Telči – mezinárodní mistrovské kurzy (9.–19. 7. 2021)
Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích (26. 7. – 7. 8. 2021)
Orchestrální akademie PKF (akademický rok 2021/22)
Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy Broumovská klávesa (podzimní koncert laureátů)

V září také plánujeme otevření grantového řízení pro jednotlivce, jehož předmětem budou krátkodobá studijní stipendia.

 

Koho letos podpoříme?