Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Knihovna Jana Stadlera

Knihovna Jana Stadlera

Otvírací doba pro veřejnost

Knihovnu je možné navštívit pouze po předchozí domluvě ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou.
Termín si prosím sjednejte mailem na adrese library@stadler-foundation.ch.
V době státních svátků je knihovna zavřená.
V době vánočních a letních prázdnin je provoz omezen.

 

Katalog knihovny
Knihovna Jana Stadlera

Knihovna nadace Stadler-Trier vznikla v roce 2021 v Praze z odkazu svého zakladatele Jana Stadlera (1922-2019). Základem fondu jsou publikace a hudební nahrávky, které Jan Stadler během svého života nashromáždil. Je tu literatura muzikologická a filozofická, hudebniny a nahrávky hudby na různých médiích (CD, DVD, LP desky). Vše je uloženo v sídle nadačního fondu v paláci Hrzánů z Harasova v Celetné ulici č. 12. Část fondu je zpřístupněna v prozatímních prostorách ve třetím patře budovy. Knihovna je určena odborné a umělecké veřejnosti, se zvláštním zaměřením na mladé koncertní umělce.  S plnohodnotným provozem pro širší veřejnost se počítá po rekonstrukci prostor v 1. patře Hrzánského paláce (která proběhne v roce 2024).

Knihovna pracuje s knihovnickým programem Verbis, prostřednictvím kterého bylo během let 2021-2023 elektronicky zkatalogizováno přes 4000 knihovních jednotek. Byla navázána spolupráce s Národní knihovnou, katalogizační záznamy se odesílají do Souborného katalogu ČR a do portálu knihovny.cz.

Knihovna Jana Stadlera je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a Mezinárodní asociace hudebních knihoven, muzeí a informačních center (IAML). Je evidována Ministerstvem kultury ČR jako veřejná knihovna se specializovaným fondem

 

Kontakt: library@stadler-foundation.ch
Jana Vozková, knihovnice: jana@stadler-foundation.ch