Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Aktuálně z nadace strana 4

Ve středu 14. června vystoupí svěží klavírní trio

Ve středu 14. června vystoupí svěží klavírní trio

Druhou červnovou středu přivítáme v Salónu Celetná tři skvělé mladé umělce, kteří spolu nedávno založili komorní klavírní trio: Matej Pčolinský (housle), Klára Gabryšová (violoncello) a Matěj Pinkas (klavír). Program večera překlene hudební dějiny od baroka až do 19. století, neboť zazní tři velikáni baroka, klasicizmu a romantizmu: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven a Franz Schubert. Koncert začne tradičně v 19 hodin. Zájemci o účast mohou napsat na office@stadler-foundation.ch a rezervovat si místo.
Číst více
Ve středu 14. června vystoupí svěží klavírní trio
Speciální salón ve spolupráci s Národní galerií: přednáška a klavírní recitál 6. června

Speciální salón ve spolupráci s Národní galerií: přednáška a klavírní recitál 6. června

Srdečně zveme na klavírní recitál Filipa Martinky, který proběhne v úterý 6. června ve spolupráci s Národní galerií. Koncertu bude předcházet krátká přednáška edukátorky Moniky Švec Sybolové na téma Josef Mánes a hudební motivy v jeho díle. Po přednášce věnované českému výtvarnému romantismu zazní hudba Bedřicha Smetany a Ference Liszta. Koncert vznikl ve spolupráci naší nadace s Národní galerií. Akce začíná přednáškou v 19 hodin, po které naváže koncert.
Číst více
Speciální salón ve spolupráci s Národní galerií: přednáška a klavírní recitál 6. června
Koncert v Alzheimer Home Pitkovice

Koncert v Alzheimer Home Pitkovice

12. dubna se konala mimořádná událost, k jejíž realizaci spojily síly čtyři organizace: Nadační fond Stadler-Trier, Nadační fond Hudba pro Věčnou naději, Alzheimer Home Pitkovice a Charita České republiky.
Číst více
Koncert v Alzheimer Home Pitkovice
1 2 3 4 5 6 7 9 12 16
Starší (34)