Aktuálně nemáme otevřeny žádné žádosti o stipendia.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Palác Hrzánů  z Harasova

Palác Hrzánů
z Harasova

Sídlem Hudební nadace Stadler-Trier a jejím nadačním jměním je Palác Hrzánů z Harasova (Hrzánský palác) v Celetné 558/12, který je kulturní památkou České republiky. Skládá se z třípatrové hlavní budovy a dvou bočních křídel, jež společně vytvářejí Hrzánskou pasáž vedoucí do Kamzíkovy ulice. Hlavní průčelí do Celetné ulice zdobí vrcholně barokní portál s dvojicí Atlantů na stranách, kteří podpírají balkon s klasicistním zábradlím. Sklepení paláce je tvořeno zčásti přízemím původního domu s křížovou románskou klenbou, druhá část sklepení je pozdější, z gotického období. V interiéru se dochovaly vrcholně barokní klenby v přízemí hlavní budovy, zatímco místnosti ve vyšších poschodích, stejně jako další křídla, byly přestavěny na počátku 20. století.

V místech dnešního paláce stával ve 12. století románský dům, který byl postupně přestavován, nejprve ve slohu vrcholné gotiky, a v 16. století byl pravděpodobně renesančně upraven. V roce 1701 se majitelem paláce stal hrabě Zikmund Valentin Hrzán z Harasova a nechal jej přestavět ve stylu vrcholného baroka. Autorem přestavby byl pravděpodobně barokní architekt severoitalského původu Giovanni Battista Alliprandi. Na konci 18. století se majitelem paláce stal rod Pánů z Vrtby, který v roce 1801 nechal přistavět další poschodí v nádvorní části paláce. Příštími majiteli se od roku 1839 stali Lobkovicové. Ti nechali v palácovém nádvoří vybudovat klasicistní pavlače. Další přestavby interiérů v patrech a vestavby nových dvorních křídel jsou z roku 1901.

Palác Hrzánů  z Harasova

20. století

V letech 1906–1912 měli v paláci textilní velkoobchod Hermann a Julie Kafkovi – rodiče Franze Kafky. Za první republiky koupil palác velkoobchodník s luxusními látkami František Stadler a provozoval v něm svůj podnik až do 2. světové války. František Stadler a jeho žena Marta Trierová Stadlerová byli za války zatčeni gestapem a transportováni do koncentračního tábora v Lodži, kde oba zahynuli. Po skončení války dům převzal jejich syn a zakladatel nadace Jan Stadler, avšak po únorovém puči 1948 mu byl zabaven a znárodněn. Jan Stadler získal dům do svých rukou v rámci restitucí v 90. letech 20. století.

Možnost pronájmu

V současné době se připravuje velká rekonstrukce přední části domu a obchodní pasáže. V případě zájmu o pronájem prostor nás kontaktujte.

Mám zájem