Application for foundation grant for individuals

We strongly recommend you to first read the entire form, prepare all the mandatory appendices and personal details and only then fill the form, as you are unable to save your progress before sending. Fields marked with a star are mandatory.
Type of application
Personal information
Personal informationContact information
About you
Scholarship detailsGrant details
For the purpose of this application, I have a scholarship, contribution or promise from other sources:
Estimated monthly budget
0
List of mandatory appendices
i
We accept only YouTube links, thank you
i
We accept only YouTube links, thank you
List of mandatory appendices
i
In case of master classes please state the name of the particular pedagogue and estimated number and profile of participants)
Consent to personal data processing

The applicant declares that he has read the Information on Personal Data Processing in detail - downloadable at - www.stadler-foundation.ch, and hereby grants the Stadler-Trier Fund explicit consent to the processing of personal data in accordance with the provisions of the European Parliament and Council Regulation (EU). ) 2016/679, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) and Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws specified in the application and the attached documents for the purpose of processing the application for a foundation contribution and inclusion in the database of applications. Hereby, declare that consent is given voluntarily. This consent is granted by the applicant for a period of 10 years from the date of its granting.

The applicant agrees that the Stadler-Trier Foundation should obtain a copy of the document by which the applicant proves his / her identity (ID card, passport, permanent residence card, etc.).

The applicant has the right to information, to extract and correct his personal data kept by the Stadler-Trier Foundation. The applicant has the right to revoke the consent at any time in accordance with the conditions of personal data processing, as evidenced by a declaration of acquaintance with the conditions of personal data processing.

The applicant further agrees that in the case of a grant from the Stadler-Trier Foundation, his personal data (in the range of first name, amount of the grant and for what purpose it was provided) may be listed on the website of the Stadler-Trier Foundation, on social networks and publications of the Stadler-Trier Foundation, or to this extent handed over to the donor who contributed to the programs for the provision of grant contributions to the Stadler-Trier Foundation:

The applicant declares that he has read the Information on Personal Data Processing in detail - downloadable at - www.stadler-foundation.ch, and hereby grants the Stadler-Trier Fund explicit consent to the processing of personal data in accordance with the provisions of the European Parliament and Council Regulation (EU). ) 2016/679, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) and Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws specified in the application and the attached documents for the purpose of processing the application for a foundation contribution and inclusion in the database of applications. Hereby, declare that consent is given voluntarily. This consent is granted by the applicant for a period of 10 years from the date of its granting.

Declaration stating that the information provided is true.

Contactez-nous

Podpora organizací

Podpora organizací

Nadace se zaměřuje i na podporu organizací, jejichž posláním je systematický a dlouhodobý rozvoj mladých hudebních talentů. Jedná se například o organizátory mistrovských kurzů, hudebních akademií pro mladé a dalších projektů, které souzní s nadačním posláním. V roce 2021 nebude v tomto programu vypsáno grantové řízení, ale vedení nadace podpoří několik vybraných projektů na základě pečlivého uvážení a s ohledem na současné komplikované podmínky související s omezeními živé kultury kvůli pandemii koronaviru. Podpora bude cílit obzvláště na takové projekty, které se nemohou opřít o jistotu veřejných dotací, a přitom jsou na vysoké úrovni z hlediska umělecké kvality.

Déposer une demande
Záchrana varhan

Záchrana varhan

Předkové Jana Stadlera z otcovy strany pocházeli z pošumavského městečka Strážov. Jan Stadler silně vnímal dějinné turbulence v průběhu 20. století včetně těžkého osudu Sudet. V důsledku odsunu původních obyvatel Sudet do Německa a následné devastace krajiny komunisty zaniklo mnoho obcí a spousta dalších byla nenávratně poničena. V českém pohraničí dodnes zůstalo mnoho cenných objektů, na jejichž záchranu či rekonstrukci se dodnes nenalezly prostředky. Jan Stadler proto vyjádřil přání, aby jím založená nadace v rámci svých možností podpořila renovaci zanedbaných a rozbitých varhan, které se nalézají v kostelích či klášterech v regionech bývalých Sudet, a které mají potenciál stát se opět hodnotným hudebním nástrojem s patřičnou zvukovou a estetickou kvalitou. Každá taková renovace však vyžaduje obrovské finanční prostředky. Prioritou nadace je v tuto chvíli renovace Hrzánského paláce v Celetné ulici v Praze, a proto budou prostředky na záchranu varhan uvolňovány jen v omezené míře a podle aktuálních finančních možností nadace. Základní podmínkou pro takový příspěvek je fungující komunita v daném místě a potenciál pravidelného uměleckého využití příslušného nástroje vedle jeho funkce náboženské.