Application for foundation grant for individuals

We strongly recommend you to first read the entire form, prepare all the mandatory appendices and personal details and only then fill the form, as you are unable to save your progress before sending. Fields marked with a star are mandatory.
Type of application
Personal information
Personal informationContact information
About you
Scholarship detailsGrant details
For the purpose of this application, I have a scholarship, contribution or promise from other sources:
Estimated monthly budget
0
List of mandatory appendices
i
We accept only YouTube links, thank you
i
We accept only YouTube links, thank you
List of mandatory appendices
i
In case of master classes please state the name of the particular pedagogue and estimated number and profile of participants)
Consent to personal data processing

The applicant declares that he has read the Information on Personal Data Processing in detail - downloadable at - www.stadler-foundation.ch, and hereby grants the Stadler-Trier Fund explicit consent to the processing of personal data in accordance with the provisions of the European Parliament and Council Regulation (EU). ) 2016/679, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) and Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws specified in the application and the attached documents for the purpose of processing the application for a foundation contribution and inclusion in the database of applications. Hereby, declare that consent is given voluntarily. This consent is granted by the applicant for a period of 10 years from the date of its granting.

The applicant agrees that the Stadler-Trier Foundation should obtain a copy of the document by which the applicant proves his / her identity (ID card, passport, permanent residence card, etc.).

The applicant has the right to information, to extract and correct his personal data kept by the Stadler-Trier Foundation. The applicant has the right to revoke the consent at any time in accordance with the conditions of personal data processing, as evidenced by a declaration of acquaintance with the conditions of personal data processing.

The applicant further agrees that in the case of a grant from the Stadler-Trier Foundation, his personal data (in the range of first name, amount of the grant and for what purpose it was provided) may be listed on the website of the Stadler-Trier Foundation, on social networks and publications of the Stadler-Trier Foundation, or to this extent handed over to the donor who contributed to the programs for the provision of grant contributions to the Stadler-Trier Foundation:

The applicant declares that he has read the Information on Personal Data Processing in detail - downloadable at - www.stadler-foundation.ch, and hereby grants the Stadler-Trier Fund explicit consent to the processing of personal data in accordance with the provisions of the European Parliament and Council Regulation (EU). ) 2016/679, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) and Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws specified in the application and the attached documents for the purpose of processing the application for a foundation contribution and inclusion in the database of applications. Hereby, declare that consent is given voluntarily. This consent is granted by the applicant for a period of 10 years from the date of its granting.

Declaration stating that the information provided is true.

Contactez-nous

Bourses

Bourses

Conformément à la volonté de son fondateur Jan Stadler, la fondation accompagne les étudiants de musique classique dans leur développement artistique. L’ouverture et la sensibilité aux diverses approches, influences, méthodes, concepts et techniques, constituent un aspect important de cet accompagnement. Les séjours d’études dans des établissements d’enseignements artistiques de haut niveau, la participation à des master classes données par des personnalités musicales de renom, la participation à des concours musicaux, etc., sont autant de moyens de développer cette ouverture d’esprit. Les bourses sont de ce fait un pilier fondamental de l’activité de la fondation. La fondation s’applique à attribuer différents types de bourses, bourses d’études de longue durée, bourses d’études de courte durée et bourses pour master classes. La sélection des candidats, tout comme les critères sont à la seule discrétion du conseil de la Fondation.

Na co lze podat žádost?
Les bourses d’études de courte durée

Les bourses d’études de courte durée

Le programme de bourses de courte durée est destiné à ceux qui souhaitent découvrir de nouvelles voies dans leur développement artistique à travers un séjour plus court (de l'ordre de quelques semaines à quelques mois) dans un établissement d’enseignement artistique à l'étranger, à travers des master classes et des concours ou sous une autre forme, susceptible d’ouvrir de nouvelles opportunités à l’éducation musicale du candidat. Les étudiants de République tchèque, de Slovaquie et de Suisse peuvent participer à ce programme. Vous trouverez ici les détails des procédures de subventions actuellement octroyées.

Déposer une demande
Chceš se učit od mistrů?
Hudební soutěže

Hudební soutěže

Účast na prestižní mezinárodní interpretační soutěži může talentovanému jedinci významně pomoci v jeho uměleckém rozvoji. Prostředí interpretačních soutěží v sobě skrývá příležitosti, jak studenty a mladé hudební profesionály motivovat, seznámit s novými interpretačními principy, a hlavně naučit poznat a obdivovat kvalitní práci druhých, byť i v případě konkurence, která zrovna vítězí. Pedagog má prostřednictvím soutěží prostor zkvalitňovat komplexním způsobem klíčové kompetence u svého studenta. V rámci soutěžní přípravy dochází u účastníka k rozšíření repertoáru, zkvalitnění hry, zlepšení koncentrace a získání schopnosti vyrovnat se s chybou, trémou či vysokou mírou stresu při veřejném vystupování před porotou a dalšími hudebními profesionály. Z těchto důvodů naše nadace podporuje účast na kvalitních mezinárodních soutěžích v případě, že účast na soutěži je pro uchazeče sama o sobě nákladná a nad jeho možnosti. V rámci grantových řízení lze žádat o finanční podporu např. na dopravu či ubytování v místě soutěže, pokud se koná v jiné než domovské zemi kandidáta.

Déposer une demande
Příspěvšk na hudební nástroj
Masterclasses et académies de musique classique

Masterclasses et académies de musique classique

La fondation se consacre également à soutenir des organisations dont la mission est le développement méthodique et à long terme de jeunes talents musicaux. Ce sont, par exemple, les organisateurs de masterclasses et d’académies de musique pour les jeunes, ou d’autres projets qui s’inscrivent dans notre mission. La fondation soutient des projets sélectionnés sur la base d’un examen attentif et en tenant compte des conditions complexes actuelles liées aux restrictions de la culture vivante en raison de la pandémie de coronavirus. Le soutien est ciblé en particulier sur les projets qui ne peuvent pas compter sur les subventions publiques, et qui pour autant se situent en termes de qualité artistique à un niveau élevé.

Déposer une demande
Contribution for a musical instrument

Contribution for a musical instrument

Nadace může v odůvodněných případech přispět talentovanému jednotlivci nebo hudební instituci příspěvek na hudební nástroj, pokud si sami nemohou dovolit jeho pořízení. Příspěvek může být použit i na opravu staršího hudebního nástroje. Žadatelé – jednotlivci musí být studenty střední nebo vysoké umělecké školy. Ve výjimečných případech může nadace přispět žadateli mladšímu patnácti let, ale zde je nutno prokázat mimořádný talent kandidáta (např. úspěch v soutěžích apod.) U instituce je výchozím předpokladem skutečnost, že se primárně orientuje na cílovou skupinu nadace, tj. na mladé talentované studenty hudby. Udělení příspěvku na hudební nástroj zohledňuje celá řada faktorů: prokázaný hudební talent žadatele a jeho úsilí tento talent rozvíjet, sociálně ekonomická situace žadatele a jeho rodiny, studijní a profesní plány žadatele a další skutečnosti. Nadace poskytuje jen omezený počet příspěvků na hudební nástroj. Žádost o příspěvek na hudební nástroj lze podat k termínu XX a formulář žádosti včetně aktuálních kritérií naleznete zde.

Déposer une demande