Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Aktuálně z nadace strana 6

V létě 2021 jsme podpořili pětici mistrovských kurzů

V létě 2021 jsme podpořili pětici mistrovských kurzů

Hudební nadace Stadler-Trier podpořila letos v létě prostřednictvím svého Nadačního fondu Stadler-Trier patero mistrovských kurzů, které proběhly v červenci a srpnu 2021 na území České republiky.
Více o mistrovských kurzech
V létě 2021 jsme podpořili pětici mistrovských kurzů
Koho letos podpoříme?

Koho letos podpoříme?

S naší činností teprve začínáme, neboť jsme v procesu zakládání a etablování úplně nové organizace, z čehož plyne spousta práce. Navíc do toho přišla pandemie, která řadu úředních procesů ještě více zkomplikovala. Přesto jsme se rozhodli začít s nadační činností co nejdříve a již v tomto roce podpořit některé hudební iniciativy, jejichž obsah je plně v souladu s naším posláním.
Více o podpoře
Koho letos podpoříme?
Proběhl první koncert  v Celetné 12

Proběhl první koncert
v Celetné 12

První patro paláce Hrzánů z Harasova v Celetné 12 je prázdné. Jednoho dne zde bude sídlit právě naše nadace, ale tak se stane až po celkové rekonstrukci zdevastovaného paláce. V prostorách, kde snad za několik málo let bude skutečný komorní koncertní sál, byly až donedávna jen špína, opadaná omítka, nánosy prachu a léty nahromaděný nepořádek. To se však v těchto dnech změnilo. Prostor jsme vyčistili a provizorně zařídili základním nábytkem. Velkými okny do Celetné ulice sem proniká spousta světla, ve kterém vnímáme stopy zašlé eleganci bývalého prostorného prvorepublikového salonu.
Více o prvním koncertu
Proběhl první koncert  v Celetné 12
1 2 3 4 5 6 »