Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Konkurzy do rezidenčních programů Verbier Festival probíhají online do 18. ledna 2024

Konkurzy do rezidenčních programů Verbier Festival probíhají online do 18. ledna 2024

Prestižní mezinárodní hudební festival ve švýcarském alpském letovisku Verbier každým rokem otevírá mladým talentovaným muzikantům celou řadu možností, jak se aktivně do festivalu zapojit, zahrát si na stejném pódiu se sólisty a dirigenty té nejvyšší světové ligy či pracovat pod jejich vedením jakožto s mentory. Rezidenční a akademické programy probíhají pod hlavičkou Verbier Academy, což je klíčová součást festivalu. Účast na některém z projektů Verbier Academy představuje neopakovatelnou profesní příležitost, která může muzikanta posunout ne o jeden krok, ale o několik skoků dále v jeho uměleckém rozvoji. Také je to jedinečná možnost, jak poznat jednu z nejkrásnějších částí Švýcarska – Walliské Alpy. Pokud se rozhodnete do některého z programů přihlásit, věnujte prosím mimořádnou pozornost natočení videa pro přihlášku. Veškeré pokyny naleznete v odkazech níže. Pokud budete potřebovat více informací či se chcete zeptat na možnost stipendia, můžete nám napsat na office@stadler-foundation.ch.

  1. Rezidenční orchestr Verbier Festival Orchestra (VFO) – pro studenty/mladé profesionály ve věku 18-29 let. Lze se přihlásit do 18.1.2024. Veškeré informace k přihlášení naleznete zde. 
    Hudební nadace Stadler-Trier přispěje deseti přihlášeným z České republiky a Slovenska 1500 Kč na registrační poplatek.
  2. Rezidenční orchestr Verbier Festival Junior Orchestra (VFJO) – pro studenty ve věku 15-18 let. Vedení festivalu bohužel tento program pro účastníky zpoplatnilo. Nyní tedy úspěšní uchazeči, kteří budou do VFJO přijati, zaplatí kurzovné ve výši 1500 CHF. Veškeré informace k přihlášení naleznete zde.
  3. Sólisté a komorní tělesa – přijatí studenti mohou ve Verbier Festival pracovat pod vedením špičkových mentorů, mezi které v letošním roce patří například Kirill Gerstein, Adrás Schiff, Antoine Tamestit, Pamela Frank, Alisa Weilerstein a mnoho dalších. Zároveň organizátoři přijmou dvě komorní tělesa. (Loni ve Verbier uspělo skvělé Trio Incendio z České republiky.) Informace k přihlášení naleznete zde.
  4. Zpěv – v oboru operní zpěv a píseň se nabízí účastníkům kombinace mistrovského kurzu s aktivním zapojením do koncertního programu festivalu. Detaily naleznete zde.
  5. Audio Recording (nahrávání) a Creative Project Development jsou další disciplíny Akademie Verbier, kam jsou přijímáni kvalitní a talentovaní uchazeči z celého světa. Zaujala-li vás tato možnost, informace naleznete zde. 

 

Důležité!

Pokud budete do přijati do některého z rezidenčních programů Verbier Academy a jste občany České republiky či Slovenska, můžete si u nás požádat o mimořádné stipendium ve výši 300 CHF na pobyt ve Verbier.

Konkurzy do rezidenčních programů Verbier Festival probíhají online do 18. ledna 2024