Aktuálně nemáme otevřeny žádné přihlášky.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

STIPENDIA V ROCE 2023 – AKTUÁLNÍ VÝZVA | SCOLARSHIPS IN THE YEAR 2023 – CALL FOR PROPOSAL

STIPENDIA V ROCE 2023 – AKTUÁLNÍ VÝZVA | SCOLARSHIPS IN THE YEAR 2023 – CALL FOR PROPOSAL

STIPENDIA V ROCE 2023 – AKTUÁLNÍ VÝZVA – PRODLOUŽENÍ UZÁVĚRKY DO 15.2.2023!!!

Uzávěrka prodloužena do 15. února 2023. Dne 16. prosince otvíráme výzvu na stipendia pro jednotlivce pro rok 2023. Stipendia jsou určena talentovaným studentům klasické hudby nebo mladým hudebním profesionálům ve věkovém rozmezí 16–29 let na následující typ projektů: studijní pobyt v zahraničí nebo účast na mistrovských kurzech či cestovní náklady na účast na renomované mezinárodní soutěži. Vyplněnou žádost o stipendium včetně všech příloh je třeba odeslat do 15. února 2023. Žádost se vyplňuje elektronicky a odkaz naleznete zde. Prioritně podporujeme studenty, kteří jsou občany České republiky, Slovenska a Švýcarska.

SCOLARSHIPS IN THE YEAR 2023 – CALL FOR PROPOSALS – DEADLINE EXTENSION UNTIL FEBRUARY 15!!!

Deadline extended until 15 February 2023. On December 16, we open a call for applications for the 2023 scholarships for individuals. The scholarships are intended for talented classical music students or young music professionals in the age range 16–29 years for the following types of projects: study abroad or participation in master classes or travel costs to participate in a prestigious international competition. The completed scholarship application, including all attachments, must be submitted by February 15, 2023. The application must be completed electronically and the link can be found here. We give priority to students who are citizens of the Czech Republic, Slovakia and Switzerland.

BOURSES EN 2023 – APPEL EN COURS – PROLONGATION DU DÉLAI JUSQU´AU 15 FÉVRIER !!!

Délai prolongé jusqu'au 15 février 2023. Le 16 décembre, nous ouvrons l'appel à candidatures pour les bourses 2023 destinées aux particuliers. Les bourses sont destinées aux étudiants talentueux en musique classique ou aux jeunes professionnels de la musique dans la tranche d'âge 16-29 ans pour les types de projets suivants : séjour d´études à l'étranger ou participation à des masterclass ou les frais de voyage pour participer à un concours international prestigieux. La demande de bourse dûment remplie, y compris toutes les pièces jointes, doit être soumise avant le 15 février 2023. La demande doit être remplie par voie électronique et le lien se trouve ici. Nous donnons la priorité aux étudiants qui sont citoyens de la République tchèque, de la Suisse et de la Slovaquie.

STIPENDIA V ROCE 2023 – AKTUÁLNÍ VÝZVA | SCOLARSHIPS IN THE YEAR 2023 – CALL FOR PROPOSAL