Momentálně není otevřena žádná výzva. Žádosti přijímáme pouze v době otevřené výzvy. PROSÍME NEPOSÍLEJTE NÁM ŽÁDNÉ ŽÁDOSTI POŠTOU! Žádosti přijaté poštou budou bez otevření skartovány!

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Čtyři patra umění

Čtyři patra umění

V Praze se ve dnech 3. – 8. října 2022 uskuteční 21. ročník přehlídky současného výtvarného umění ART PRAGUE. Zájemci o aktuální dění na poli výtvarného umění budou mít již podevatenácté  možnost během nadcházejícího týdne zhlédnout originální práce až 190 autorů. Letošních  34 galerijních expozic nabídne díla téměř všech výtvarných oborů (malba, kresba, grafika, socha, umělecké sklo, instalace, videoprojekce aj.) Nově se prezentace uskuteční v barokním Hrzánském paláci v samém centru Prahy, na Královské cestě, v Celetné ulici. Jednotlivé galerie a vystavující umělci představí svá díla ve čtyřech podlažích.  Tento historický objekt tak nabídne konfrontaci současného umění a barokní architektury.

Na ART PRAGUE se opět představí několik expozic zahraničních umělců – dánská Galleri Orange, skupina Obývák složená z umělců z Velké Británie a Francie, Galerie Mega vedená kanadským umělcem Davidem Strauzzem, z Turecka Ozlem Atkin, Kulturus Galerie prezentující ruské umělce, španělská Port Gallery. Přehlídka ART PRAGUE opět uvede prezentace každoročních účastníků, např. Galerie Artinbox, Galerie Millennium, Galerie Havelka, Galerie Kuzebauch, Galerie eS, Knupp Gallery, Galerie Gambit, Galerie S,  a další. Vedle skupinových prezentací se uvedou i projekty jednotlivců  (Klára Sedlo,  Lucie Svoboda,  Ladislav Vlna, Vilém Frič, David Kolovratník, Anežka Hošková, Jana Vojnárová, Barbora Dohnalová, Barbora Myslikovjanová a další). Svoji nejnovější tvorbu uvede laureát ART PRAGUE YOUNG AWARD 2021 – Pavel Dušek.

Významným prvkem přehlídky i nadále zůstává vzrůstající počet zástupců nejmladší generace umělců. I letos svoji dramaturgii představí The Chemistry Gallery, Jan Čejka Gallery, Young Real Art či IndigoSpace, nově pak skupina malířek - absolventek AVU v Praze pod názvem Čekárna, dále Iris Art Gallery a Cifra Gallery. Jsme pyšní na to, že umožňujeme mladým umělcům často jejich první prezentaci na širší platformě. Nebudou samozřejmě chybět ani zavedená jména české výtvarné scény - Michael Rittstein, Jakub Špaňhel, Vladimír Kokolia, Adriena Šimotová, Adolf Hoffmeister, Luboš Plný,  Aleš Veselý, Petr Nikl, Vladimír Kopecký, Jan Švankmajer, Jiří Kolář aj. Partnerem letošního ročníku se stala značka Don Papa Art Competition, která získala řadu světových ocenění za design svých obalů. Přirozené spojení značky s uměním a designem bylo inspirací k vyhlášení umělecké soutěže. Letos poprvé se soutěž koná v České republice a  její nový ročník bude vyhlášen na ART PRAGUE 2022.

Čtyři patra umění