Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Knihovna Jana Stadlera se otevírá veřejnosti

Knihovna Jana Stadlera se otevírá veřejnosti

Knihovna Jana Stadlera, provozovaná Nadačním fondem Stadler-Trier, se od 16. února 2023 otevírá čtenářské veřejnosti.

Knihovna byla založena v roce 2021 na základě poslední vůle Jana Stadlera (1922-2019), který naši nadaci založil. Sídlí v nadačních prostorách v paláci Hrzánů z Harasova v Celetné ulici 12 v Praze na Starém městě. V letech 2021-2022 byla v knihovně zpracována ta část fondu, která se vztahuje k hlavní činnosti nadace, totiž k podpoře hudebního umění a jeho interpretů. K dispozici je v tuto chvíli 2000 knihovních jednotek, zatím zpracovaných pro elektronický knihovní katalog, zahrnujících knižní publikace o hudbě, hudebniny a příručkovou literaturu (hudební slovníky a encyklopedie, jazykové slovníky). Knihovní katalog je přístupný z webové stránky nadace a umožňuje vyhledávání podle autora, názvu publikace a předmětových hesel.

Katalogizační záznamy jsou zasílány i do Souborného katalogu, takže informace o obsahu fondu Knihovny Jana Stadlera je možno nalézt i v něm. (https://caslin.cz). Všechny publikace zkatalogizované části fondu jsou přístupné ve volném výběru, a kromě slovníkových publikací jsou k dispozici pro absenční výpůjčky. Vzhledem k zaměření knihovního fondu jsou služby knihovny určeny přednostně pro odbornou hudební veřejnost, zejména pro studenty hudby. Knihovna je od 16. února 2023 otevřena pro čtenáře každou středu odpoledne (14-17 hodin), a to pouze po předchozí dohodě a potvrzení termínu mailem s pracovnicí knihovny.
Kontakt: Noemi Guerrero noemi@stadler-foundation.ch

Zapsaní čtenáři se budou řídit zveřejněným knihovním řádem a na služby knihovny přispívat podle schváleného ceníku. V roce 2023 bude pokračovat zpracovávání dalších částí fondu, aktuálně zejména publikací vztahujících se k dějinám umění a k obecným dějinám.

Knihovna Jana Stadlera se otevírá veřejnosti