Momentálně není otevřeno žádné výběrové řízení. Žádosti zaslané poštou nepřijímáme.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Kongres hudebních knihovníků IAML Praha 2022

Kongres hudebních knihovníků IAML Praha 2022

Knihovna Jana Stadlera se představila odborné knihovnické veřejnosti na výročním mezinárodním kongresu Mezinárodní asociace hudebních knihoven, muzeí a informačních center. Tato akce se koná každý rok v jiné světové metropoli disponující velkou hudební knihovnou. Letos, po dvou letech odkladů kvůli covidu, přišla řada na Prahu: pořádající organizací byla česká skupina IAML. Odborný program přednášek a workshopů probíhal v prostorách Městské knihovny a Národní knihovny v Praze.


České knihovny a knihovníci se představili v několika odborných sekcích. Hned úvodní sekce patřila péči o hudební odkaz čtyř velkých skladatelů, Smetany, Dvořáka, Janáčka a Martinů a vystoupili v ní zástupci muzeí a dalších institucí, které pečují o prameny související s jejich životem a dílem.


Čeští hudební knihovníci se pak aktivně účastnili i dalších odborných sekcí, zejména RISM (mezinárodního soupisu hudebních pramenů), RILM (mezinárodní soupis hudební literatury). Pracovní skupina z hudebního oddělení Národní knihovny se prezentovala svými publikacemi – knižními katalogy historických hudebních sbírek.


Knihovna Jana Stadlera se představila v rámci posterové prezentace 26. července. Vedoucí knihovny Jana Vozková a knihovnice Noemi Guerrero informovaly zájemce o životních osudech Jana Stadlera, o původu a složení knihovny, o metodě i postupu zpracování jejího fondu. Kolegy zajímal jak specifický středoevropský kontext osudu Jana Stadlera, tak i zaměření knihovny a Hudební nadace Stadler-Trier na podporu mladých talentovaných umělců.


Kongres, navštívený téměř třemi sty účastníků z celého světa, kromě odborného programu nabídl i společenský a kulturní program jako např. půldenní výlet do Nelahozevsi, dva koncerty a několik společenských setkání v reprezentačních pražských prostorách – Zrcadlové síni Klementina, Smetanově síni Obecního domu a dvoraně historické budovy Národního divadla.


V předsálích kongresu byly po celou dobu jeho konání umístěny stánky různých knižních nakladatelství nabízejících svoji produkci.


Poster na kongresu IAML byl prvním oficiálním představením existence a činnosti Knihovny Jana Stadlera, prezentovaným ve chvíli, kdy zpracování fondu už významně pokročilo a kdy zbývá jenom několik měsíců do otevření knihovny (v lednu 2023) i pro veřejnost.

Kongres hudebních knihovníků IAML Praha 2022