Momentálně není otevřena žádná výzva. Žádosti přijímáme pouze v době otevřené výzvy. PROSÍME NEPOSÍLEJTE NÁM ŽÁDNÉ ŽÁDOSTI POŠTOU! Žádosti přijaté poštou budou bez otevření skartovány!

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Přehlídka Pokoje: Hrzánský palác ožívá mladým uměním

Přehlídka Pokoje: Hrzánský palác ožívá mladým uměním

Palác Hrzánů z Harasova, dříve proslulý textilním obchodem rodičů Franze Kafky, právě nyní zabydlili studenti a studentky umění a designu. Přehlídka mladého umění Pokoje 2022 představí tvorbu studentů 13 vysokých škol z celé republiky a letos poprvé také ze čtyř zahraničních univerzit – z Maďarska, Polska, Slovenska a Německa. Site-specific výstavní projekt s doprovodným programem odstartuje 11. listopadu a potrvá do 20. listopadu. 

Unikátní přehlídka Pokoje 2022 letos již po jedenácté představí výběr mladého umění a designu v netradičních prostorách. Do otevřené výzvy se přihlásilo 60 uskupení z uměleckých škol z celé České republiky, z nichž pořadatelé vybrali návrhy zastupující třináct institucí. Letos poprvé je doplní také tvorba studentů a studentek čtyř zahraničních vysokých škol – Maďarské univerzity výtvarného umění, Akademie výtvarných umění ve Varšavě, Akademie umění v Banské Bystrici a Bard College z Berlína. 

Skupiny studentů a studentek napříč ateliéry dostanou k volné tvorbě celý jeden pokoj paláce, originálně pojatých pokojů tak bude k vidění celkem dvacet tři. Nápadité projekty vystavujících zaplní také chodby a další zákoutí barokní perly, která běžně bývá pro veřejnost uzavřena. 

Tématem letošního ročníku jsou “Okraje/Edges”. Společné téma slouží jako jednotící rámec výstavy i jako prvotní inspirace pro vystavující k promýšlení jejich instalací. Ve vybraných výstavních projektech se tak objevují site-specific díla pojednávající například o aspektech sociálního vyloučení nebo postavení queer lidí ve společnosti, či projekty zaměřené na tenkou hranici mezi lidským vnímáním a potenciálem umělé inteligence. Další účastníci své záměry pojímají mnohem formálněji či abstraktněji. 

Do přehlídky jsou zapojené ateliéry jak čistě uměleckých, tak designových škol, rozptyl zaměření ateliérů se tak pohybuje od sochařství, přes průmyslový design nebo filmový střih až po nová média, textilní tvorbu či malbu. Celkem se na ojedinělém výstavním projektu budou podílet zhruba dvě stovky studentů minimálně ze šesti evropských zemí. V jednom z pokojů se představí i studenti a studentky z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny, které pod svá křídla vzala Akademie výtvarných umění v Praze.

„Jako téma letošní přehlídky jsme vybrali Okraje. Naším cílem bylo dát prostor opomíjeným tématům a uměleckým projevům, které stojí na periferii, mimo hlavní proud. Nadto jsme analogicky k tématu letos poprvé překročili hranice naší republiky a přizvali jsme k účasti i studenty a studentky umění ze zahraničních škol,” říká umělecká ředitelka Pokojů Kamila Huptychová, která profesně působí též v Museu Kampa a v minulosti se podílela například na výstavách v Zóně pro umění 8smička v Humpolci či v pražské galerii NIKA. 

Minulé ročníky přehlídky se uskutečnily od roku 2013 například v prázdných domech v Cihelné ulici na Malé Straně nebo v prostorách Kampusu Hybernská, v roce 2020 následoval ročník poznamenaný pandemií Covidu 19, tzv. Stay home edition, v loňském roce Pokoje oživily historické sídlo České strany národně sociální na náměstí Republiky. V paláci Hrzánů z Harasova se přehlídka uskuteční letos poprvé. 

Pokoje se konají za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Visegrad fund a Česko-německého fondu budoucnosti. Přehlídka se odehraje v Hrzánském paláci díky podpoře hudební nadace Stadler-Trier foundation. 

Letošnímu ročníku přehlídky rovněž udělilo záštitu sedm tuzemských vysokých škol: 

Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také UMPRUM neboli Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. 

Organizátorem přehlídky Pokoje je obecně prospěšná společnost Containall, která svými dlouholetými aktivitami oživuje pražská veřejná místa a sezónně provozuje několik kulturních center v srdci Prahy. Stojí za vznikem kulturního prostoru Fuchs2, venkovního kulturního centra Stalin Letná, letního sportovně-kulturního centra Containall i plovárny Baden Baden na ostrově Štvanice.

Více na: www.prehlidkapokoje.cz

Autor fotek: Jan Hromádko

Přehlídka Pokoje: Hrzánský palác ožívá mladým uměním