Aktuálně nemáme otevřeny žádné žádosti o stipendia.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku pro jednotlivce

Rozpracovaný formulář nelze uložit, je třeba jej vyplnit najednou včetně vložení příloh a poté ihned odeslat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Typ žádosti
Základní údaje
Základní údajeKontaktní informace
Informace o vás
Podrobnosti ke stipendiuPodrobnosti k příspěvku
Pro účel této přihlášky jsem stipendium, příspěvek nebo jejich příslib z jiných zdrojů:
Předpokládaný měsíční rozpočet
0
Prosím přiložte následující přílohy
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
i
Vložte prosím pouze formou odkazu na YouTube
Prosím přiložte následující přílohy
i
V případě mistrovských kurzů uveďte prosím jména konkrétních pedagogů a předpokládaný počet a profil účastníků.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Žadatel souhlasí s tím, aby Nadační fond Stadler- Trier si pořídil kopii dokladu, kterým žadatel prokáže svojí totožnost (OP, cestovní pas, průkaz o trvalém pobytu apod.).

Žadatel má právo na informace, výpis a opravu svých osobních údajů vedených Nadačním fondem Stadler-Trier. Žadatel má právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, což dokládá prohlášením o seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.

Žadatel dále souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku od Nadačního fondu Stadler-Trier, mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu křestní jméno, výše příspěvku a na jaký účel byl poskytnut) spolu s fotografií uvedeny na webových stránkách Nadačního fondu Stadler-Trier, na sociálních sítích a publikacích Nadačního fondu Stadler-Trier, příp. v tomto rozsahu předány dárci, který přispěl na programy poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu Stadler-Trier:

Žadatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Informací o zpracování osobních údajů – ke stažení na – www.stadler-foundation.ch, a dále tímto uděluje Nadačnímu fondu Stadler-Trier výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech za účelem vyřízení žádosti o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí. prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je dobrovolný. Tento souhlas žadatel uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení o pravdivosti poskytnutých údajů

Kontaktujte nás

Recitál Mattea Hagera a Marie Šumníkové potěšil publikum vynikajícím zážitkem i kvalitou

Recitál Mattea Hagera a Marie Šumníkové potěšil publikum vynikajícím zážitkem i kvalitou

Dne 3. října se v Salónu Celetná odehrál koncert dvou talentovaných mladých umělců, Mattea Hagera a Marie Šumníkové.

Matteo Hager se narodil v roce 2003 do česko-americké rodiny a již od mládí exceloval ve hře na housle. Jeho hudební vývoj a výkony byly oceněny řadou prestižních cen a stipendií, z nichž můžeme například jmenovat: první cenu v Ústředním kole celostátní soutěže MŠMT, první cenu z Mezinárodní houslové soutěže Josefa Micky, první cenu z Akademie Václava Hudečka či Zlatou medaili ze soutěže Manhattan International Music Competition 2020. Je též laureátem France Music Competition 2022, mezinárodní soutěže Augustin Aponte 2022 ve Španělsku, International Music Competition 2023 ve Francii a mezinárodní soutěže Note di Talento 2023 v Itálii. Momentálně studuje na Royal Academy of Music v Londýně a má na svém kontě úspěšné sólové vystoupení s řadou významných orchestrů a dirigentů (PKF, Filharmonie Bohuslava Martinů, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Západočeský symfonický orchestr, Komorní filharmonie Pardubice, Ukrajinsko-Česká Synfonietta, Central London Orchestra, Bursa Regional State Symphony Orchestra v Turecku aj.). Velmi si cení možnosti vystoupit pod taktovkou Tomáše Netopila, Roberta Kružíka, Tomáše Braunera, Radka Baboráka, Marka Šedivého, Petra Vronského, Jana Kučery, Chuheie Iwasakiho, Naciho Özgüçiho či Natalyie Gonchak. Věnuje se také komponování vlastní hudby, v programu zazněla jedna z jeho skladeb.

 Marie Šumníková začala hrát na klavír v pouhých čtyřech letech. Získala řadu ocenění v českých i mezinárodních soutěžích (například: Amadeus Brno, Prague Junior Note, Broumovská klávesa, Mladý klavír Pražské konzervatoře, Virtuosi per musica di pianoforte, Chopin for the Youngest, International piano competition in Aachen, International piano competition in Bari 2017, International Chopin piano competition Budapest (do 18 let) aj.) a její hudební dovednosti již byly oceněny spoluprácí s významnými orchestry (Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Symfonický orchestrem Gödölö, Pražský symfonický orchestr, Kladenský symfonický orchestr a Severočeska filharmonie Teplice).

 Tento koncert byl jedinečnou příležitostí slyšet dva vynikající mladé talenty v rámci jednoho večera. Matteo Hager a Marie Šumníková přinesli do Salónu Celetná svou vášeň pro hudbu a umění, která se odrážela v každé notě, jež zahráli.

 

Program koncertu: 

Matteo Hager: Reverie

H. Wieniawski: Koncertní Polonéza D Dur, Op.4

F. Chopin: Valčík cis moll op. 64 č. 2

F. Chopin: Barcarolla Fis dur op. 60

C. Franck: Sonáta pro housle a klavír A Dur

Recitál Mattea Hagera a Marie Šumníkové potěšil publikum vynikajícím zážitkem i kvalitou